THỰC ĐƠN
Xem dạng danh sách | Xem dạng hình ảnh 
 
 
  Bò xào cải
1 người: 65,000 VNĐ
2 người: 130,000 VNĐ
  TECHNICAL DETAIL
- Cải xanh
- Bò
 
 
 Bản quyền 2007-2010 © ComGaHongXuong.Com. Thiết kế eKnow Solutions Visitor:  -  Online:  2