THỰC ĐƠN
Xem dạng danh sách | Xem dạng hình ảnh 
 
 
  Cơm lòng gà trứng non
1 người: 75,000 VNĐ
2 người: Call
  TECHNICAL DETAIL
- Lòng gà
- Trứng non
- Cơm trắng
 
 
 Bản quyền 2007-2010 © ComGaHongXuong.Com. Thiết kế eKnow Solutions Visitor:  -  Online:  1