THỰC ĐƠN
Xem dạng danh sách | Xem dạng hình ảnh 
 
 
  CocaCola - Pepsi - Xá Xị - 7 Up
1 người: 22,000 VNĐ
2 người: Call
  TECHNICAL DETAIL
CocaCola - Pepsi - Xá Xị - 7 Up
 
 
 Bản quyền 2007-2010 © ComGaHongXuong.Com. Thiết kế eKnow Solutions Visitor: khong the connect database