THỰC ĐƠN
Xem dạng danh sách | Xem dạng hình ảnh 
 
 
  Sài gòn đỏ
1 người: 20,000 VNĐ
2 người: Call
  TECHNICAL DETAIL
Sài gòn đỏ
 
 
 Bản quyền 2007-2010 © ComGaHongXuong.Com. Thiết kế eKnow Solutions Visitor:  -  Online:  2