THỰC ĐƠN
Xem dạng danh sách | Xem dạng hình ảnh 
 
 
  Trà đá, Trà nóng
1 người: 6,000 VNĐ
2 người: 12,000 VNĐ
  TECHNICAL DETAIL
Trà đá, Trà nóng
 
 
 Bản quyền 2007-2010 © ComGaHongXuong.Com. Thiết kế eKnow Solutions Visitor:  -  Online:  1