THỰC ĐƠN
Xem dạng danh sách | Xem dạng hình ảnh 
 
 
  Cơm gà cá mặn tay cầm
1 người: Call
2 người: 93,000 VNĐ
  TECHNICAL DETAIL
Cơm gà xé + cá mặn
 
 
 Bản quyền 2007-2010 © ComGaHongXuong.Com. Thiết kế eKnow Solutions Visitor:  -  Online:  1