THỰC ĐƠN
Xem dạng danh sách | Xem dạng hình ảnh 
 
 
Cơm gà lá sen
1 người: Call
2 người: 93,000 VNĐ
 

 
 
Canh gà lá giang
1 người: 46,000 VNĐ
2 người: 86,000 VNĐ
 

 
 
Cơm thố nước lèo gà
1 người: 23,000 VNĐ
2 người: 46,000 VNĐ
 

 
 
Cơm gà cá mặn tay cầm
1 người: Call
2 người: 93,000 VNĐ
 

 
 
Gà ác tiềm sâm
1 người: 85,000 VNĐ
2 người: Call
 

     
 
 Bản quyền 2007-2010 © ComGaHongXuong.Com. Thiết kế eKnow Solutions Visitor:  -  Online:  1